Cần bán đất đường Phan Bá Vành

  • Price: 7.000.000
  • Address:

    B3.3 Phan Bá Vành
    Đà Nẵng, Sơn Trà 550000

← Back to main site

Description

Cần bán đất đường Phan Bá Vành, phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẳng

Listing Details

Price:7.000.000
Address:B3.3 Phan Bá Vành
City:Đà Nẵng
State:Sơn Trà
Zip Code:550000

Listing Inquiry