Diễn đàn

Kênh địa ốc.

You are not logged in.

#1 2019-11-15 21:49:38

EddyVanish
Member
Registered: 2019-10-19
Posts: 208

Biệt Thư Song Lập - PhoDong Village - Bình yên giữa thiên nhiên

Fax: (84-8) 3742 5858       [email protected]                       Toggle navigation.
Biệt Thư Song Lập.
D3-3                                         D2-2                                         B2-3                                         B2-2                                         B2-1                                         B1-2                                         B1-1                                          Song Lập B1.2  Đang cập nhật                                                                     Song Lập B1.2  Đang cập nhật                                                                     Song Lập B2.3  Đang cập nhật                                                                                                           Song Lập B2.2     Diện Tích Khuôn Viên 200 m²   Tổng Diện Tích Sàn 440,79 m²    – Diện Tích Sàn 1 102,09 m²    – Diện Tích Sàn 2 97,6 m²    – Diện Tích Sàn 3 98 m²   Diện Tích Mái & Ô Văng 143,1 m²   Mật Độ Xây Dựng 53%   Hệ Số Sử Dụng Đất 1,49                                                                                                             Song Lập B2.1  Đang cập nhật                                                                                                            Song Lập B1.2  Đang cập nhật                                                                                                                  Song Lập B1.1     Diện Tích Khuôn Viên 187,5 m²   Tổng Diện Tích Sàn 422,9 m²    – Diện Tích Sàn 1 96,8 m²    – Diện Tích Sàn 2 92 m²    – Diện Tích Sàn 3 99,1 m²   Diện Tích Mái & Ô Văng 135 m²   Mật Độ Xây Dựng 55%   Hệ Số Sử Dụng Đất 1,54.
Notice:  Undefined property: stdClass::$published in /home/pdvl219scc/domains/phodongvillage.com/public_html/wp-content/themes/phodong/footer.php on line 72.

PHÒNG KINH DOANH    Hotline: 0926 888 777  Địa chỉ: 1145 Nguyễn Thị Định

Phường Cát Lái, Quận 2, Tp.
Hồ Chí Minh  Tel: (84-28) 37425 777  Fax: (84-28) 3742 5858  Email: [email protected]                                                                                                                                                                                © 2015 Phodong Village.
All rights reserved                                                                                                                           0926 888 777.

Offline

#2 2020-09-06 17:14:26

GregoryPef
Member
From: Zambia
Registered: 2019-12-30
Posts: 8,193

Re: Biệt Thư Song Lập - PhoDong Village - Bình yên giữa thiên nhiên

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
tuchkasсайтсайт

Offline

Board footer

Powered by FluxBB